Untitled Document
   
 
Home > 커뮤니티 > 유용한영어표현 
 
번 호 제 목 등록일 조 회
72   성공은 항상 날 비껴가, 난 성공 운이 없어.   2012-04-07   6615
71   ~에게 밀려나다   2012-04-07   6675
70   콜라만한 게 없지   2012-04-07   6680
69   살아나가다, 그럭저럭 견뎌내다   2012-04-07   6607
68   (분위기가) 어색한   2012-03-28   6593
67   정교하고 우아한, 작고 섬세한   2012-03-28   6784
66   상태가 좋지 않은, 제 실력이 아닌   2012-03-28   6826
65   산더미처럼 쌓인   2012-03-28   6783
64   모든 정황을 살펴보면 ~이다   2012-03-22   6742
63   입이 싼 사람   2012-03-22   6981
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10